Inschrijf formulierInschrijfformulier vmWingchun

 

Ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden en onderstaand formulier te hebben gelezen en daar tevens akkoord mee te gaan.

Download inschrijfformulier

 

Bij automatisch incasso: ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan vmWingchun om de betreffende bedragen af te schrijven van de bankrekening van ondergetekende. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij 30 dagen de tijd om zijn bank opdracht te geven om het bedrag terug te boeken.

Rekeningnummer vmWingchun: NL 14 ABNA 0544 0837 84   © 2024 vMWingchun | Designed by WebdesignKVA